top of page

To robimy______

 Twój zespół #6 

Dedykowany zestaw usług zamkniętych w miesięcznym abonamencie lub jednorazowym pakiecie.

 

Klient po warsztacie określającym potrzeby, otrzymuje opiekuna i zespół niezbędnych specjalistów, którzy w ramach ustalonych godzin wykonują potrzebne klientowi usługi.

 

Świetne rozwiązanie dla firm nieposiadających działu marketingu lub chcących go rozbudować albo wesprzeć.

 

Na cenę abonamentu/pakietu ma wpływ wyłącznie ilość godzin, a nie zestaw wybranych specjalistów. Klient może korzystać ze wszystkich usług i zespołu woway w ramach kupowanych godzin.

bottom of page