top of page

To robimy______

 Strategia #4 

  • Badamy potrzeby

  • Audyt dotychczasowych działań

  • Analiza konkurencji

  • Planujemy na podstawie danych

  • Określamy pain pointy

  • Określamy grupy docelowe i budujemy persony

  • Stosujemy kreatywne metody

  • Przedstawiamy jasny harmonogram

bottom of page